shopify site analytics

Share This Post

Forex

De fundamentele analyse bij Forex (vervolg)

[SIZE=”4″] De fundamentele analyse bij Forex (vervolg)
[SIZE=”3″] Voor mijn vakantie beschreef ik in mijn blog ik de eerste vier economische indicatoren die een grote rol spelen bij een fundamentele analyse op Forex. Vanwege de lengte, leesbaarheid en toch ook wel een beetje de droge kost heb ik de informatie over twee blogs verdeeld.

Detailhandelsverkopen en consumentenvertrouwen
De maandelijkse indicator van de detailhandelsverkoop, de consumentenprijsindex (CPI) voor een land is belangrijk voor de Forex trader, omdat deze de kracht laat zien van consumentenuitgaven en dus het succes van de detailhandel. Doordat dit rapport maandelijks verschijnt zijn zaken als seizoen verkopen, uitverkoop en dergelijke direct zichtbaar in de cijfers.
Deze consumentenuitgavenpatronen kunnen worden gebruikt om de prestaties van belangrijkere vertraagde indicatoren, zoals genoemd in het vorige deel van dit blog, te voorspellen en om de directe richting van een economie (trend) te bepalen.

Saldo van handelsoverschot of handelstekort
De betalingsbalans geeft de verhouding weer tussen het totaal aan inkomsten uit het buitenland en het totaal aan uitgaven aan het buitenland. Dus een totaal beeld van de handel met het buitenland, waaronder zaken als de handelsbalans, de balans tussen de export en import, en overdrachtsuitgaven. Als de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven aan andere landen is de balans positief. De balans is negatief als het andersom het geval is. (Zie boekhouden voor beginners) Een overschot op de balans is echter gunstig voor de groei van de nationale munt.

Fiscaal en monetair beleid van de overheid
Overheden manipuleren fiscaal en monetair beleid. Fiscaal beleid betreft het beleid over belastingen en uitgaven en monetair beleid betreft het beleid dat wordt gevoerd ten aanzien van de financiële markten en de toevoer van kredieten, geld en andere financiële instrumenten. Zij manipuleren door hun invloed uit te oefenen op de totale werkgelegenheid, controle over inflatie, en een evenwichtige betalingsbalans. Dit doen zij uiteraard niet zonder doel. Eén van de doelen is de stabilisatie van de nationale economie.

Huizenmarkt
Wanneer de vraag en aanbod prijzen op de huizenmarkt dalen, is dit vaak een indicatie voor een afgenomen consumptie en lagere economische groei. Dit gegeven zien we ook terug bij het ontstaan van de financiële crisis in 2008.
Het tegenovergestelde is ook waar. Wanneer de huizenprijzen stijgen is dit een indicatie dat de economie uit een recessie komt.

Productie en service sector data (PMI)
Iedere eerste werkdag van de maand komt de Purchasing Managers’ Index (inkoopmanagersindex) uit. Deze index geeft een beeld van de industrie en de algemene economie van een land. De index wordt samengesteld op basis van enquêtes onder de deelnemende inkoopmanagers. De gebruikelijke interpretatie van de indicator is dat een score van 50 erop duidt dat er geen verandering heeft plaatsgevonden. Een PMI van onder de 50 geeft een daling aan en boven de 50 duidt op een groeiende economie. Hoe groter de afwijking is, hoe groter ook de mate van verandering is.

Samengevat
Bij een fundamentele analyse op Forex wordt er gekeken naar verschillende economische indicatoren, waarvan ik er in dit, en het vorige blog een aantal nader heb beschreven. In grote lijnen stijgt de waarde van de munt van een landt bij een voorspoedige economie en daalt de waarde van de munt als de economie het slecht doet. Bij een voorspoedige economie stijgt ook de rente, zodat er controle over de inflatie is. Een hogere rente is vaak een voorteken voor de opwaardering van een munt in dat land. Fundamentele analyse op basis van indicatoren heeft ook een nadeel. De indicatoren spreken elkaar regelmatig tegen hierdoor kunnen te veel economische, maar ook andere indicatoren (beginnende) Forex traders verwarren.

Als dit blog je bevalt, als je iets wilt vragen, of als je op of aanmerking hebt, laat mij dit dan in een reactie weten. Je kunt ook via mijn website contact met mij opnemen.

Wil je meer weten over de wijze waarop ik het traden benader, lees dan mijn boek

‘TRADER MET OPGESTROOPTE MOUWEN’

volg mij op Twitter en bezoek mijn vernieuwde website DeTradeManager.nl . Op deze site vind je meer dan 500 GRATIS E-books over traden, handige trading tools, een archief met al mijn blogs, gastartikelen en een overzicht van tips en trucs die ik in de loop der jaren heb gekregen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lost Password

Register