shopify site analytics

Fundamentele Analyse

Fundamentele analyse is het analyseren van de krachten die invloed uitoefenen op de economie, zoals productiecapaciteit, consumentenvertrouwen, werkgelegenheid etc. Fundamentele analyse kan helpen om oorzakelijkheid te vinden in voorbije koersbewegingen en het voorspellen van toekomstige.

Economisch nieuws is onmisbaar voor de fundamentele analist, maar het is belangrijk om te begrijpen dat fundamentele analyse meer is dan alleen het volgen en begrijpen van economisch nieuws. De fundamentele analist laat zich nier per se leiden door de waan van de dag, maar probeert juist ook conclusies te trekken over de waardering  van een valuta op de (middel)lange termijn. Die conclusies spelen vervolgens een rol bij het innemen van bepaalde posities.

Fundamentele analyse speelt voor vrijwel alle traders een rol – ook al heeft het handelen op basis van technische analyse voor de meeste traders de voorkeur. De reden hiervoor is dat het fundament van een valutapaar bepaald wordt door economische verhoudingen; veranderingen in die verhoudingen zijn van invloed op de koers van valutaparen, en dus moet je daar als valutahandelaar rekening mee houden.

Een van de lastige dingen aan fundamentele analyse is dat het weinig rekening houdt met de emoties van de handelaren. Een puur fundamentele analist zal daardoor vaak het gevoel hebben dat de koers eigenlijk de verkeerde kant op beweegt, gegeven de economische cijfers. Maar een technische day trader die geen rekening houdt met de publicatie van economische cijfers zal ook regelmatig op zijn bek gaan, als de koers weer eens wild allerlei kanten op begint te stuiteren direct na de bekendmaking van belangrijke cijfers, terwijl de technische indicatoren daar geen enkele waarschuwing voor gaven.

Open Account met €25 Bonus

Waarom Economisch nieuws belangrijk is

Economische indicatoren geven allerlei hints over hoe een land er economisch voor staat en inzichten in de behoeftes van binnenlandse en buitenlandse bedrijven.

Wordt de rente voor een munt verlaagd door de centrale bank? Dan wordt het goedkoper om geld te lenen en dus goedkoper om te investeren. De geldmarkt wordt daardoor ruimer, wat dan weer betekent dat de koers van de bewuste munt zal dalen ten opzichte van andere valuta.

Overheden en grote bedrijven maken het economische nieuws. Dit nieuws heeft zowel werkelijke als speculatieve waarde. De werkelijke waarde wordt bepaald door de reactie van bedrijven en overheden – wat hun acties zijn als gevolg van het nieuws – de speculatieve waarde door de handelaren.

Janet-Yellen

Fundamentele analyse in de praktijk

De valutamarkt is snel en transparant. Nieuws heeft vaak een directe impact op de koers. Feitelijk nieuws, maar ook – minstens zo belangrijk – speculatief nieuws.

Een belangrijke wijsheid uit de financiële markten is: Buy on the  rumor, sell on the news. Dat wil zeggen dat het gerucht over een bepaalde toekomstige gebeurtenis de prijs vaak al omhoog drijft en dat de gebeurtenis zelf daar niet zoveel meer aan bijdraagt. Integendeel, de werkelijke gebeurtenis blijft vaak achter bij de verwachtingen erover, waardoor de koers vaak al vrij snel na bekendmaking van het nieuwsfeit de ‘verkeerde’ kant op beweegt.

Een bekend voorbeeld zijn de opmerkingen van bestuurders van belangrijke centrale banken, zoals de ECB en de FED. Ieder woord van de voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank, wordt door commentatoren op een gouden schaaltje gewogen en de voorzitter weet dit natuurlijk ook, zodat hij/zij zijn woorden zorgvuldig kiest. Uit specifieke bewoordingen en jargon kunnen insiders vaak herleiden welke kant de Fed op zal gaan bewegen.

Vergelijk onze beste brokers

Zegt de FED voorzitter/president tijdens een speech bijvoorbeeld: “inflationary indicators point towards a more protracted, higher level of inflation than previously thought” dan is de kans groot dat de Amerikaanse centrale bank binnenkort de rente gaat verhogen. In aanloop naar het offciele rentebesluit zal de dollar vaak al beginnen te stijgen, zodat een renteverhoging al is “ingeprijsd” tegen de tijd dat de voorzitter van de Fed het daadwerkelijke rentebesluit bekend maakt.fundamentele analyse

De vier fundamentele thema’s die van invloed zijn op de forex

Er zijn vier fundamentele thema’s die de valutamarkt drijven:

  1. Economisch groei
  2. Rentestanden
  3. Handelsbalans
  4. Politieke stabiliteit

Economische groei

De kracht van een valuta wordt in de eerste plaats bepaald door de kracht van de economie waarin hij functioneert. En net zoals kwartaal- en jaarcijfers van een bedrijf veel zeggen over de economische gezondheid van dat bedrijf, ze zeggen de kwartaal- en jaarcijfers van een land veel over de economische gezondheid van het land.

Belangrijke economische cijfers die informatie geven over economische groei zijn:

  • Kwartaalcijfers, oftewel de groei van het BBP per kwartaal. Op economische kalenders kun je deze cijfers terugvinden als GDP, oftwel Gross Domestic Product. Ze worden doorgaans een maand na afloop van het kwartaal bekend gemaakt.
  • Werkgelegenheidscijfers. De belangrijkste hiervan zijn de zogenaamde nonfarm payrolls uit de Verenigde Staten. Deze cijfers, bekend gemaakt door het bureau of labor statistics, geven weer hoeveel banen er de afgelopen maanden bij zijn gekomen met uitzondering van de agriculturele- en overheidssector.
  • Consumentenbestedingen. Voor veel economieen zijn de eigen, binnenlandse bestedingen van groot belang. Het Amerikaanse BBP wordt bijvoorbeeld voor 70% bepaald door binnenlandse bestedingen.
  • Consumentenvertrouwen. Wanneer burgers geen vertrouwen hebben in de (economische) toekomst geven ze ook minder uit. Ze sparen meer, in anticipatie op de komst of het voortduren van slechte tijden. Een laag consumentenvertrouwen vertaalt zich dus direct naar lagere bestedingen.
  • Productiecijfers. Wanneer bedrijven meer produceren hebben ze meer mensen nodig en zullen ze vaker investeren in nieuwe machines e.d.

Rentestanden

Iedereen die weleens economie heeft gehad op de middelbare school weet dat economieën zich ontwikkelen in conjuncturele bewegingen, oftewel in op-en neergaande trends. De toppen en dalen van die trends wisselen elkaar vaker af op de korte dan op de lange termijn (bijvoorbeeld over een periode van 50 jaar).

Twee van de belangrijkste taken van een overheid op macro-economische gebied zijn om 1) de groei van het BBP stimuleren, en 2) conjuncturele bewegingen in stand te houden.

Open nu een Account

Punt 1 is logisch. Hoe groter de groei van het Bruto Binnenlandse Product, hoe rijker het land, hoe welvarender de burgers.

Punt 2 is net zo logisch, maar ligt iets minder voor de hand. Dat we niet houden van conjuncturele dieptepunten zoals recessies is duidelijk, maar wat is er mis met een hoogconjunctuur? Dat komt neer op het gezegde “what goes up, must come down” Een hoogconjunctuur die niet in de hand gehouden wordt, kan leiden tot een overspannen economie. Krapte op de arbeidsmarkt, steeds hogere lonen, steeds hogere prijzen (de beruchte loon-prijs spiraal) een steeds ruimere geldmarkt omdat iedereen wil investeren in die goedlopende economie, tot uiteindelijk de Grote Ommekeer inzet.

Onthoud: bij verhoging van de rentestand wordt de geldmarkt krapper – het wordt immers duurder om geld te lenen – en neemt de waarde van de currency in het algemeen toe. Bij verlaging van de rente wordt de geldmarkt juist ruimer en neemt de waarde van de currency in het algemeen af.

Let erop dat het niet alleen gaat om het daadwerkelijke rentebesluit van de Federal Reserve, Bank of England, Bank of Japan, of de ECB, maar ook om opmerkingen die bestuursleden en voorzitters/presidenten van de centrale banken maken tijdens speeches en persconferenties. Dat betekent niet dat je als valutahandelaar zelf de microfoon onder de neus van de gouverneur van de centrale bank hoeft te duwen, maar hou wel in de gaten of nieuwsbronnen berichten over opmerkelijke uitspraken van centrale bank bestuursleden.

Er spelen natuurlijk verder ook factoren als politieke stabiliteit en tekorten op de handelsbalans, maar deze spreken voor zich en hoeven geen uitleg.

Tot Slot

Ook al neig je van nature meer in de richting van het technisch traden (wat verder in de Academy wordt behandeld) dan nog is het slim om deze vier fundamentele thema’s in de gaten te houden. Cijfers over de werkgelegenheid, economische groei, belangrijke beslissingen die in een parlement genomen moeten worden, rentebesluiten van centrale banken, ze oefenen allemaal direct invloed uit op de koers van een valuta, onafhankelijk van wat technische indicatoren aangeven. Zorg daarom nooit dat je alleen trade op basis van technische analyse of fundamentele analyse. Beide analyses neem je mee om succesvol te worden op de beurs.

Links om aan de slag te gaan met beleggen

arrow-14 Gratis ebook “De Wereld van Forex” om alles te leren over het handelen op de beurs

arrow-14Gratis en zonder risico beleggen uitproberen? Open nu een demo account. Lees de reviews en kies je Broker

Lost Password

Register